5 februari 2014

Keuzevrijheid in de zorg

Vanaf 2015 wordt, zoals het er nu naar uitziet, de gemeente verantwoordelijk voor taken die nu door het rijk of provincie worden gedaan. Het gaat dan onder andere om taken vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg. Hierbij zijn de financiële kaders nog onduidelijk. Wel is bekend dat er minder geld beschikbaar komt. 
 
De SGP is van mening dat het beleid een optimale keuzevrijheid moet garanderen. Burgers moeten kunnen kiezen voor een organisatie die bij hen past. Bij de WMO is het van belang dat lokale (identiteitsgebonden) organisaties ook tot de zorgaanbieders behoren en mee kunnen doen bij de aanbesteding.
 
Bij de Jeugdzorg is het wat de SGP betreft belangrijk dat er keuzevrijheid door zorgvragers gegarandeerd blijft, waardoor er rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van ouders en jongeren. Zorg die aansluit bij de overtuiging van het gezin is effectiever en daardoor goedkoper! Het is een taak van de gemeente om zorgaanbieders te contracteren die de taal van de zorgvrager spreken.
 
Erik Doornwaard
Lijsttrekker SGP-Oldebroek