13 november 2017

Lagere leges? Het kan nu!

 

De te betalen bedragen voor gemeentelijke diensten worden leges genoemd. Het beleidsuitgangspunt van de gemeente Oldebroek was dat deze leges even hoog zijn als de kosten die gemaakt worden voor de te leveren dienst.

Door nieuwe begrotingsregels kon niet meer vastgehouden worden aan het beleidsuitgangspunt van kostendekkende tarieven of sommige tarieven moesten heel erg verhoogd worden. Vervolgens heeft het college toen voorgesteld om alle tarieven zo te laten en elk jaar alleen te verhogen met het inflatiepercentage. Hier is de raad in meegegaan mede omdat je dan geen discussie krijgt over de hoogte van verschillende leges zoals over de hoogte van de leges van de gehandicaptenparkeerkaart of het rijbewijs of het paspoort.

Wij waren dan ook verbaasd dat het college wel alleen de leges van de evenementenvergunning met de helft wil verlagen. Daarbij zet het college haar eigen aan de raad voorgestelde beleidsuitgangspunt opzij.

Het college gaf als argument voor de verlaging dat organisatoren van evenementen hebben aangegeven in de evaluatie van het evenementenbeleid de leges te hoog te vinden zonder dat er specifiek naar gevraagd is. Dit zijn er enkele geweest. Voor de SGP geen argument. Als veel burgers aangeven dat zij de leges voor een verbouwing of de leges voor begraven te hoog vinden zijn wij benieuwd of er een voorstel komt om de leges te verlagen.

 De SGP heeft tijdens de raadsvergadering onderstaand amendement ingediend die door de raad niet is aangenomen. Het gevolg is dat er nu geen algemeen beleid meer is over de hoogte van de leges en daardoor afzonderlijke leges verlaagd kunnen worden.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard