28 oktober 2013

Landelijke begroting goed nieuws voor gemeente

Gemeenten krijgen geld van het rijk uit het gemeentefonds. De trap op de trap af systematiek bepaalt de hoogte van dit fonds. Als dus de uitgaven van het rijk stijgen, komt er ook meer geld in het gemeentefonds. Dat de CU, D66 en SGP met de regeringspartijen een begrotingsakkoord hebben gesloten is goed nieuws voor de financiën van de gemeente. Doordat er door het rijk meer wordt uitgegeven dan dat er wordt bezuinigd groeit het gemeentefonds via de trap op trap af systematiek. De extra bezuinigingen uit de Miljoenennota 2014 zijn afgezwakt wat positief is voor de gemeenten.

 

Voor de gemeente Oldebroek betekent dit dat er vanaf 2015 meer geld komt van het Rijk. Het tekort zoals nu berekent in de gemeentelijke begroting voor 2015 t/m 2017 kan lager uitvallen waardoor er eventueel minder bezuinigd hoeft te worden.

 

Namens de SGP fractie,

Erik Doornwaard