18 februari 2017

Leefbaarheid Noordeinde weer perspectief

 

Er is weer perspectief voor de school op het Noordeinde, en hierdoor ook de leefbaarheid.

In de afgelopen commissie vergadering van Samenleving en Bestuur werd er gesproken over de bijdrage die het college voorstelde om ter beschikking te stellen aan de school op het Noordeinde. Er is een bedrag van wat al gereserveerd was van € 24.300,00 voor groot onderhoud beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het college een voorstel gedaan om daar aan toe te voegen een bedrag van € 15.700,00 voor de leefbaarheid. Totaal dus een bedrag van € 40.000,00.

De commissie was unaniem van mening, dat dit een goed voorstel was om de leefbaarheid te bevorderen op het Noordeinde en zo de school te behouden. De Schoolvereniging uit Oldebroek gaat nu de school runnen op het Noordeinde.

Een kanttekening die de SGP maakte tijden de vergadering was, dat wij als SGP liever gezien hadden, ook om praktische redenen, dat de dorpsschool in Oosterwolde een samenwerking had gezocht omdat er al veel gemeenschappelijk is met het dorp Oosterwolde, dat vinden wij jammer dat hier geen mogelijkheid geboden werd. Nu gaan er al 10-12 kinderen naar “de Wegwijzer” in Oosterwolde om verschillende redenen. Graag hadden we gezien dat er een samenwerking was ontstaan.

Maar anderzijds zijn we blij voor de “Noorders” dat de school openblijft. De SGP heeft het ook benoemt het uniek te vinden in deze tijd dat de “Noorders” het voor elkaar krijgen om de school open te houden. Op een inwoneraantal van circa 200 mensen bezit het Noordeinde een school een kerk en een dorpshuis, iets om te koesteren en om trots op te zijn.

Met de inzet van de “Noorders” is voor de komende jaren het basisonderwijs gewaarborgd en hiermee is er perspectief voor de leefbaarheid van het mooie Noordeinde.

Namens de SGP-fractie,

Gerrit Evink