17 november 2022

Meer aandacht voor (v)echtscheidingspreventie

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de SGP samen met CVO een motie ingediend over dit onderwerp. Een speerpunt van de SGP is zorgvuldig samenleven. In de verkiezingsperiode hebben wij aangegeven dat het belangrijk is om als gemeenschap vreedzaam samen te leven. Dit vraag om te blijven zoeken naar verbinding en initiatieven samenbrengen. Daarbij mensen in kwetsbare omstandigheden vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of als het nodig is bescherming geven.

In dit kader hebben wij dan ook het thema echtscheidingen benoemd tijdens de begrotingsvergadering. Ook vanuit de landelijke SGP is op 24 oktober hierover een bericht verschenen met als kop “meer attentie voor echtscheidingspreventie?” Gezien de maatschappelijke impact een relevant onderwerp om op de agenda te zetten.

De aangenomen motie roept het college op om meer inzicht te geven in wat we al doen aan preventie. Daarnaast om met maatschappelijke partners in gesprek te gaan om te komen tot preventie middels een vecht- en echtscheidingsproject. Het is dan aan de maatschappelijke partners om van hen te horen welke mogelijkheden zij zien en vanuit hun expertise met iets te komen wat zij denken dat effect zal hebben.

De motie kunt u hieronder lezen