21 januari 2015

Meer schade tijdens jaarwisseling 2014-2015

persbericht gemeente Oldebroek;

In de gemeente Oldebroek was de afgelopen jaren een daling te zien van het schadebedrag van de jaarwisseling. Dit jaar is voor het eerst weer een stijging te zien. Het schadebedrag was de vorige jaarwisseling rond de € 10.000,-. Dit jaar is dat bedrag gestegen naar € 12.745,-. Deze verhoging ligt vooral in de toename van het aantal vernielingen aan verkeersborden, afvalbakken en putten. Ook de stortkosten van het stookafval kwamen dit jaar hoger uit, door een toename in het stookafval.

 

Jongeren realiseren zich onvoldoende welke schade zij veroorzaken wanneer zij bijvoorbeeld vuurwerk in een put gooien. Dit kan al gauw € 140,- kosten. Daarnaast is dit jaar ook meer schade ontstaan aan plantsoenen. Het gaat onder andere om het trapveld in Hattemerbroek en het veld in het Oldebroekerbos. Gebruikers van de vreugdevuren hielden zich niet aan gemaakte afspraken. Door de vuren die daar gestookt zijn, maar ook door voertuigen die op de velden hebben rondgereden, is de schade aan deze terreinen groter dan vorig jaar.

 

Bij het Oldebroekerbos en bij de Vlasakker in Wezep is de overlast tijdens de jaarwisseling uit de hand gelopen. De burgemeester vindt dat hier echt een grens is overschreden. Hij gaat dan ook in gesprek met de jongeren die hierbij betrokken waren. Tijdens het gesprek zal de ontstane schade en de afwikkeling daarvan ter sprake komen. De burgemeester wil herhaling voorkomen.

 

Verbeteringen zichtbaar

Op veel plekken is de jaarwisseling ook goed verlopen. Zowel vooraf als tijdens de jaarwisseling zelf hebben gemeente, politie en straathoekwerk zich intensief ingezet om de jaarwisseling goed te laten verlopen. Met de aanvragers van de vreugdevuren in ’t Loo en in Hattemerbroek zijn vooraf duidelijkere afspraken gemaakt. Hierdoor is in Hattemerbroek, ondanks dat er meer schade was, de overlast tijdens het stoken van het vuur afgenomen ten opzichte van vorige jaren. In ’t Loo hebben de jongeren het stookterrein zelf helemaal opgeruimd, waardoor de gemeente geen extra kosten hoefde te maken. 

 

Verantwoordelijkheid nemen

Burgemeester Hoogendoorn is teleurgesteld dat het schadebedrag dit jaar is toegenomen. “Een kleine groep bewoners veroorzaakt de schade. Uiteindelijk wordt iedereen hier de dupe van, de gemeenschap moet er namelijk voor opdraaien. De situaties in het Oldebroekerbos en de Vlasakker in Wezep is al helemaal onaanvaardbaar. Dat was wat mij betreft eens en nooit weer.”