15 november 2014

Meerjarenbegroting Oldebroek positief

Bij het opstellen van onze algemene beschouwingen op papier en tijdens het schrijven van de column, was het meerjarig perspectief van de begroting negatief. Op 11 november werd bekend dat de gemeente ook precariobelasting gaat heffen op het elektriciteitsnetwerk. De verwachte belastingopbrengsten stijgen daardoor met € 820.000. Effect: “Geen meerjarig financieel tekort in de begroting”.

De SGP is niet voor het verhogen van de lasten van de inwoners. Deze precariobelasting wordt door onze inwoners al betaald aan gemeenten die precariobelasting heffen. Een reden om voor invoering van deze precariobelasting te zijn. Daarnaast is de spreiding van de precariobelasting groot. De SGP staat niet afwijzend tegenover het afschaffen van de hondenbelasting maar zolang de precariobelasting op kabels en leidingen nog opgenomen wordt als risico is er nog geen alternatieve dekking voor afschaffing hondenbelasting.

Het risico van terugbetaling van de geheven precariobelasting komt doordat Liander N.V. mogelijk in hoger beroep gaat. Dit vanwege de uitspraak van de rechter waardoor de uitbreiding van de precariobelasting mogelijk is.

Structureel is er nog wel wat op te lossen in de begroting van de gemeente. Door de structurele meevaller van het precario lijkt het meerjarig perspectief rooskleurig maar niets is minder waar. Het saldo van het meerjarenperspectief toont geen constant niveau maar wordt elk jaar kleiner en voor 2019 zou het saldo negatief kunnen uitpakken. Dit zorgt voor extra risico’s die opgelost moeten worden. Vandaar ook de oproep van de SGP voor nog betere sturing en het doorzetten van de voorgestelde bezuinigingssporen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 november is de begroting unaniem aangenomen.

Erik Doornwaard

Fractievoorzitter SGP