2 juni 2017

Menselijke maat als uitgangspunt

 

“Menselijke maat als uitgangspunt”


In de algemene beschouwingen stelt de fractie van de SGP Oldebroek haar prioriteiten en geeft haar visie op de wensen van het college.

De Bijbel als basis


Het beleid van de gemeente mag niet in strijd zijn met Gods Woord. Of het nu gaat om de zondagsrust of de omgang met mensen onderling. De SGP wil vanuit de beginselen van Gods Woord concreet vorm geven aan het beleid.


Zorg


We zien graag de ‘menselijke maat’ terug in beleid. Maatwerk is belangrijk. Concreet betekent dat een goede kwaliteit van ‘keukentafelgesprekken’. Specifiek moet er aandacht zijn voor de mantelzorgers en mensen in armoede. Goede ondersteuning is erg belangrijk voor deze groepen. Bijvoorbeeld door in te zetten op vermindering van administratielasten. Ook moet onderzocht worden of het mantelzorgcompliment voldoet.


Samen leven


‘Oldebroek voor Mekaar’ betekent niet dat elk initiatief vanuit de samenleving wordt verwezenlijkt. Initiatieven moeten getoetst kunnen worden aan gemeentelijk beleid. Het buitengebied mag niet vergeten worden. Een vitale gemeenschap wordt niet alleen bereikt door in te zetten op vitale dorpen maar ook een vitaal buitengebied is van belang. Proactieve handhaving is volgens de SGP wenselijk om zodoende een leefbare samenleving te behouden.


Samenwerking


Voor de SGP staat de inhoud van samenwerking voorop. We zien positieve ontwikkelingen in de samenwerking met Nunspeet en Elburg. De SGP wil dit verder versterken en uitbouwen.


Duurzaamheid en woningbouw


Duurzaamheid en woningbouw blijven voor de SGP belangrijke onderwerpen. De SGP vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk wat door een vraaggerichte benadering van de woningmarkt bereikt kan worden.


De fractie van de SGP