31 januari 2014

Minder overheid, meer samenleving

In juni 2011 is de toekomstvisie 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. In de missie voor de toekomst van de gemeente staat dat Oldebroek optimaal wil inspelen op de kracht van mensen. Dit past volledig in de visie van de SGP. Inzetten op de eigen kracht van inwoners, waardoor inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen omgeving.
 
Meer samenleving, minder overheid is voor de SGP de rode draad. Meer samenleving door als gemeentebestuur rekening te houden met en in te spelen op het ‘zelforganiserend vermogen’ van de samenleving en daarbij het stimuleren en faciliteren van initiatieven. Belangrijk is dat de voordelen terug vloeien naar desbetreffende inwoner(s). Wat de burger zelf kan aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Minder overheid en minder regels is voor de SGP een uitgangspunt.
 
Communicatie is hierbij heel belangrijk. Communicatie vanuit het gemeentebestuur moet zeker bij ingrijpende beslissingen vooraf plaatsvinden. Er moet voorkomen worden dat er verkeerde verwachtingen tegenover de inwoners worden gewekt. Duidelijkheid bieden is een eerste vereiste voor een goede communicatie over en weer tussen bestuur en Oldebroeker samenleving waardoor de kracht van inwoners tot zijn recht komt.
 
Erik Doornwaard
Lijsttrekker SGP-Oldebroek