21 november 2023

Motie armoedebestrijding

SGP Oldebroek pleit voor actieve armoedebestrijding

Tijdens de raadsvergadering van jl. 9 november heeft de SGP, samen met ABO, een motie ingediend om als gemeente Oldebroek  actief armoede te gaan bestrijden.
Al in januari 2023 heeft de SGP in de commissie Samenleving & Bestuur reeds gepleit voor het actief benaderen van inwoners van de gemeente, welke in aanmerking komen voor een energietoeslag. Op deze manier wil de SGP voorkomen dat inwoners, die recht hebben op de genoemde energietoeslag,  mogelijk andere regelingen mislopen die hen kunnen helpen hun financiële positie te versterken.
Tijdens de vergadering in januari werd geen meerderheid gevonden om deze actieve benadering toe te passen.
De SGP hecht er echter veel waarde aan dat de gemeente Oldebroek wel deze actieve rol pakt en heeft daarom in de laatste vergadering een motie ingediend, welke het college oproept deze rol op te pakken. De SGP is blij dat de  motie unaniem werd aangenomen.