13 maart 2018

Muziekonderwijs verdient steun, maar hoe?

 

De SGP is een voorstander van muziekonderwijs. Wij vinden dat dit de steun verdient van de gemeente. Laat nu het CDA met een initiatiefvoorstel komen om muziekverenigingen 25.000 euro te geven voor het muziekonderwijs. Positief toch? Dit voorstel is vorige week donderdag in de raadsvergadering besproken.

Het moment waarop het CDA dit initiatiefvoorstel indient geeft te denken. Als argument geeft het CDA dat ze al twee jaar aandacht vragen voor het muziekonderwijs. De SGP heeft in juni 2014 al aangedrongen om samen met de verenigingen te kijken naar een verantwoorde oplossing voor de financiële problemen die voortkomen uit het opleiden van jonge muzikanten.

Dat er nu geld beschikbaar is geen reden voor de SGP om klakkeloos dit bedrag beschikbaar te stellen. Bovendien een bedrag wat uit de lucht gegrepen is. Er is geen enkele onderbouwing die deze 25 duizend euro rechtvaardigt. Misschien hebben ze wel meer nodig. Er zijn meer verenigingen en dorpsgroepen die goede dingen doen en ook wel 25 duizend euro kunnen gebruiken. De vraag die we gesteld hebben aan het CDA was: ‘Waarom het geld niet geven aan andere verenigingen en dorpsgroepen?’ Hier kwam voor ons geen duidelijk antwoord op.

De SGP wil een integrale afweging tussen sport en cultuur waaronder muziekonderwijs maar het voorstel van het CDA voldoet daar niet aan. De vraag is of muziekverenigingen wel hierop zitten te wachten. We hebben al veel van ze gevraagd. Het blijkt ook wel uit de evaluatie dat de verenigingen stappen ondernomen hebben om financieel zelfredzaam te worden. We vroegen dan ook of het CDA dit al aan de verenigingen gevraagd heeft en of ze dit willen. Het blijkt dat het CDA met dit idee is gekomen en verenigingen hier geen stem in gehad hebben. Oude politiek om dit over de schutting te kieperen en niet echt vanuit Oldebroek voor Mekaar.

De SGP wil liever een goede toekomstbestendige afweging maken. Dat betekent ook in de richting van Elburg kijken. De Spelerij staat goed aangeschreven. Misschien zijn er mogelijkheden om daarmee samen te werken. Ook in de evaluatie wordt Tact muziek genoemd. Misschien zijn er mogelijkheden om met Tact muziek iets op te zetten. Mogelijkheden die nog niet onderzocht zijn.

Daarnaast gaat het om maar een beperkt aantal instrumenten. Muziekonderwijs is veel breder dan dat. Het voorstel van het CDA is kort samengevat: Er is geld over. Dit geven we aan muziekverenigingen of stichtingen die daarvoor muziekonderwijs moeten geven.

Voor de SGP is dat niet uit te leggen aan de samenleving. Daarom willen we een integrale afweging wat betreft de bijdrage aan sport en cultuur waarbij ook andere opties een kans moeten krijgen. We signaleren hetzelfde probleem als het CDA maar denken aan andere oplossingen. De SGP is een voorstander van de muziekverenigingen en muziekonderwijs en zijn bereid dit met geld te ondersteunen mocht dit noodzakelijk zijn.