5 december 2014

Mystery onderzoek alcohol

Persbericht gemeente Oldebroek;

Uit een onlangs uitgevoerd mystery onderzoek blijkt dat jongeren onder 18 jaar gemakkelijk aan alcohol kunnen komen in de gemeente Oldebroek. Zes zogenaamde ‘mystery kids’ bezochten 28 sportverenigingen, dorpshuizen, winkels en horecagelegenheden in de gemeente en kregen bij 25 hiervan alcohol mee. Ook werd er zelden om een identiteitskaart gevraagd, terwijl dit wel verplicht is. Voetbalvereniging Noord Veluwe Boys en supermarkten Boni en Plus gaven geen alcohol aan de jongeren mee.

 

Burgemeester Hoogendoorn: “Ik ben teleurgesteld over het slechte resultaat. Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het overmatig drinken van alcohol is vooral bij jongeren schadelijk voor de gezondheid. Dat willen we graag voorkomen, onder andere door duidelijke regels te stellen. Maar dan moeten de partijen die alcohol verstrekken zich wel aan deze regels houden.”

 

Goede voorbeeld

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de supermarkten Boni en Plus in Wezep en voetbalvereniging Noord Veluwe Boys in Hattemerbroek geen alcohol verstrekten aan jongeren onder de 18. Bij deze drie moest de jongere zich legitimeren, waarna zij geen alcohol meekregen. “Zo kan het dus ook. Het is goed om te zien dat er ook partijen zijn die zich aan de regels houden en hun verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik een dikke pluim waard. Ik zet ze daarom graag in het zonnetje”, zegt burgemeester Hoogendoorn.

 

Nieuwe Drank- en horecawet

Sinds 1 januari dit jaar is de nieuwe Drank- en horecawet van kracht. Personen moeten nu minstens 18 jaar oud zijn om alcohol te mogen kopen, voorheen was dat 16 jaar. Uit landelijk en regionaal uitgevoerde onderzoeken blijkt dat nog lang niet alle verkopers in Nederland zich aan de nieuwe wet houden.

 

Afspraken sportclubs

Begin dit jaar zijn in de gemeente Oldebroek convenanten gesloten met verschillende sportverenigingen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Uit het onderzoek komt naar voren dat sportverenigingen de gemaakte afspraken nog niet goed hebben doorgevoerd. Onlangs zijn er wel drie IVA-trainingen (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) voor barvrijwilligers van de sportclubs georganiseerd. Met als doel om barvrijwilligers kennis en vaardigheden mee te geven om op een verantwoorde manier alcohol te schenken. In het kader van het gezondheidsbeleid wordt dit door de gemeente gefaciliteerd. Het is positief dat veel sportverenigingen en vrijwilligers zich hiervoor hebben aangemeld. Daardoor verwachten we dat bij een volgend mystery onderzoek een positiever resultaat wordt behaald.