7 maart 2022

Naastenliefde is omzien naar elkaar

Het blijkt dat wij als SGP de enige partij in de gemeente Oldebroek zijn waar het woord naastenliefde in het verkiezingsprogramma staat. Voor de SGP is naastenliefde een kernwaarde van ons christen zijn en ook een Bijbelse opdracht. Het omzien naar elkaar, met name ook in deze moeilijke tijd, zou normaal moeten zijn en moet een onderdeel van ons wezen zijn. Dat betekent blijven zoeken naar verbinding. God heeft alle mensen uniek geschapen en ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Er moet ruimte zijn voor verschillen. Alle inwoners moeten zich veilig voelen. Mensen in kwetsbare omstandigheden krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of als het nodig is bescherming. Wij hebben daarom als SGP Oldebroek de bewoners van de Hullen verrast met een mooi voorjaarsbakje om zo het voorjaar binnen te brengen. De Hullen mocht vorige week ook herdenken dat ze 50 jaar bestaan. Het bezorgen van de voorjaarsbakjes kwam dus extra goed uit gezien dit jubileum. We hopen dat de bewoners genieten van het voorjaar in hun woning!