4 juli 2022

Nieuw bestuursakkoord

Zaterdag 2 juli is het bestuursakkoord door CU, CDA en SGP getekend met de titel: ‘Oldebroek, voor u; een duidelijke koers’. Een akkoord als brief aan alle inwoners van de gemeente Oldebroek. De SGP-fractie heeft vol overtuiging de handtekening onder dit akkoord gezet. Wat ons betreft geeft het een duidelijke koers aan om samen aan de slag te gaan.

Ook de komende periode wordt dhr. B. Engberts voorgesteld als wethouder. 

D.V. donderdagavond 7 juli zullen wij in de raad de toelichting geven op het bestuursakkoord. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij te zijn of dit online te volgen. Als bijlage is het bestuursakkoord toegevoegd.

De SGP fractie ziet met vertrouwen de komende bestuursperiode tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie SGP

Klik hier voor het bestuursakkoord 

Nieuw bestuursakkoord