14 mei 2014

Oldebroek krijgt college van ...

Op dinsdag 13 mei 2014 is de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ ondertekend door de fractievoorzitters van ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Voor formateur Erris Zandbergen zit de taak erop: "Partijen zijn er samen goed uitgekomen, de gesprekken hebben in een goede sfeer plaats gevonden. Mooi dat deze partijen nu samen verantwoordelijkheid nemen met een krachtig motto. Dat is een goede basis voor de komende periode"

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Wim Boer: ‘Samen verantwoordelijk’ is het motto van de bestuursovereenkomst. Het gaat er niet alleen om dat CU, ABO en SGP samen verantwoordelijkheid nemen, al is dat op zich natuurlijk al een mooi feit. Maar in de bestuursovereenkomst 'Samen Verantwoordelijk' kun je betrokkenheid op en openheid naar de bevolking vinden. Het gaat er bovendien van uit dat juist in deze tijd iedereen een steentje bijdraagt." Fractievoorzitter Andre Boer van de ABO: "Met deze overeenkomst willen en kunnen we als ABO bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Het is een duidelijk verhaal zonder franje. In Oldebroek willen we als coalitie inwoners ruimte geven om zelf en met elkaar de koers te bepalen in hun dorpen. Bovendien willen we werken aan duidelijkheid of het nu gaat over samenwerking H2O of de toekomst van het zwembad." Fractievoorzitter Erik Doornwaard vat samen: "We doen het samen én zijn samen verantwoordelijk. Daarbij is deze bestuursovereenkomst door middel van een goede, constructieve samenwerking tussen de ChristenUnie, ABO en SGP tot stand gekomen. Dat is samen met de inhoud die bij het karakter van Oldebroek past een prima basis. Een bestuursovereenkomst op hoofdlijnen met een duidelijke koers waar ook de SGP achter staat".

Wethouders en portefeuilleverdeling

Met de voordracht van Liesbeth Vos, Lydia Groot en Harm Westerbroek als wethouders voor achtereenvolgens de ChristenUnie, ABO en SGP is de volledige samenstelling van het nieuwe college - zoals de coalitiepartijen voorstellen - bekend. Partijen zijn in goed overleg ook gekomen tot een portefeuilleverdeling. In de portefeuille van burgemeester mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn zit o.a. Oldebroek voor Mekaar, dorpsgericht werken en burgerkracht, regionale samenwerking, communicatie en representatie en integraal handhavingsbeleid. Wethouder Liesbeth Vos van de ChristenUnie wordt 1e  loco burgemeester en krijgt de onderwerpen sociaal domein, maatschappelijke ontwikkelingen en vluchtelingenbeleid in de portefeuille. Wethouder Lydia Groot van de ABO, 2e  loco burgemeester, krijgt o.a. de onderwerpen dienstverlening, financiën, beheer openbare ruimte en het zwembad in de portefeuille. Wethouder Harm Westerbroek van de SGP, 3e loco burgemeester, krijgt o.a. de onderwerpen ruimtelijke ontwikkelingen, project windmolens en het project aansluiting A28 in de portefeuille. 

bron; gemeente Oldebroek