27 februari 2014

Oldebroek voor Mekaar en de Dorpshuizen

Bron; gemeente Oldebroek

Op 27 februari 2014 tekenden vier dorpshuizen uit de gemeente Oldebroek, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en de gemeente Oldebroek een horecaconvenant over horeca-activiteiten in dorpshuizen. Het convenant moet bevorderen dat de aard van de te organiseren bijeenkomsten zoveel mogelijk past bij de functies van dorpshuizen en horeca.

 

In januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd. Naar aanleiding van deze nieuwe wet heeft de gemeenteraad afgelopen december het gemeentelijke drank- en horecabeleid gewijzigd en aangescherpt. Voor verenigingen en instellingen is het niet langer toegestaan om paracommerciële activiteiten te organiseren. Paracommerciële activiteiten zijn activiteiten die een semi-commercieel horeca karakter hebben en niet passen bij de doelstelling van een vereniging of stichting. Met het drank- en horecabeleid worden de belangen van horecaondernemers beschermd en wordt ook getracht om drankgebruik, vooral onder jongeren, te beperken.

 

Uitzondering voor dorpshuizen

Het gemeentebestuur wil hierbij een uitzondering maken voor de dorpshuizen, omdat zij een belangrijke functie vervullen voor de leefbaarheid in de kernen van Oldebroek. Dorpshuizen vormen bij uitstek een plaats voor ontmoeting. Daarom is in de gemeentelijke verordening opgenomen dat ieder dorpshuis per jaar 18 bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals een verjaardag, receptie of partij, mag organiseren. Dit vormt dus een uitzondering op het verbod op paracommerciële activiteiten. De landelijke Drank- en Horecawet maakt daarbij echter geen onderscheid tussen grote en kleine bijeenkomsten van persoonlijke aard. Het gemeentebestuur ziet graag dat vooral de kleine bijeenkomsten in de dorpshuizen worden gehouden. Die passen immers goed bij de functie van een dorpshuis. Grote feesten en partijen horen meer thuis in de reguliere horeca. Het is voor de gemeente echter niet toegestaan om dit onderscheid in een verordening op te nemen. Dit mag wel door onderlinge afspraken tussen betrokken partijen in een convenant.

 

Opstellen horecaconvenant

In september 2013 heeft het college van B&W  de dorpshuizen en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe uitgenodigd om te spreken over het opstellen van een convenant.  Na een aantal gesprekken zijn de betrokken partijen hier goed uitgekomen. Via het convenant is afgesproken dat dorpshuizen maximaal 22 kleine bijeenkomsten en 5 grote bijeenkomsten per jaar mogen organiseren, waarbij alcohol mag worden geschonken. “Met het convenant willen we bevorderen dat de aard van de bijeenkomsten zoveel mogelijk past bij de functies van dorpshuizen en horeca”, aldus burgemeester Hoogendoorn. Het convenant gaat in op 1 maart 2014 en wordt begin 2015 geëvalueerd door de deelnemende partijen.