18 november 2022

Onderzoek tarieven onderhoud begraafplaatsen en grafrechten

Onderzoek tarieven onderhoud begraafplaatsen en grafrechten

In het verleden heeft de SGP in Oldebroek heel vaak aandacht gevraagd voor de tarieven rondom begraven. Het gaat dan om de onderhoudstarieven en de grafrechten. Voor de SGP moeten de tarieven zo laag mogelijk zijn en reëel. Dat is altijd onze inzet geweest en daarvoor blijven we ons inzetten.

In 2017 is er een nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot de gemeentelijke begraafplaatsen. Destijds is er een verwachting gegeven van de verloop van de voorzieningen oftewel het spaarpotje waarin het geld wordt gedaan. Nu blijkt bij de begroting dat de bedragen afwijken van de verwachtingen.

Daarom heeft de SGP een motie ingediend om een analyse te maken van deze verschillen. De SGP wil graag inzichtelijk hebben wat het begraven voor zowel onderhoud als grafrechten nu daadwerkelijk heeft gekost de afgelopen jaren. We hopen met die informatie in 2023 het beleid opnieuw in de gemeenteraad vast te stellen. De motie is unaniem aangenomen.

De motie kunt u hieronder lezen.