29 juli 2022

Onrust naar aanleiding van vlaggenprotest

De SGP begrijpt de wanhoop en emoties van de boeren! Er moet gezocht worden naar een oplossing met perspectief. Met elkaar in gesprek gaan en samen zoeken naar oplossingen is noodzakelijk. Het bedreigen en intimideren van de burgemeester is heel ernstig en ontoelaatbaar. Het zet de verhoudingen op scherp. Bedreigingen en intimidatie zijn foute signalen. Het is juist de burgemeester geweest die de afgelopen tijd de dialoog is aangegaan, het ontbijt voorafgaande aan de demonstratie in Stroe is hier een mooi voorbeeld van. Het is de burgemeester die de boeren en hun bedrijven een warm hart toe draagt en in het contact heeft geïnvesteerd. Om dan nu vanwege het handhaven van veiligheid en het optreden tegen grensoverschrijdende acties het doelwit te worden van bedreigingen en intimidaties is dieptriest en onacceptabel. Daardoor kom je niet dichter bij de oplossing. Het is juist noodzakelijk dat er naar een oplossing gezocht wordt en er perspectief komt. Dat laat nu te lang op zich wachten. De vraag is of de urgentie van het probleem en de daarbij behorende emoties landelijk wel onderkend worden. Wat ons betreft niet en hoe langer het duurt hoe breder de kloof zal gaan worden. Daar maken wij ons zorgen over. Het is noodzakelijk om samen te zoeken naar oplossingen en met elkaar in gesprek te blijven. Daarom hebben wij ook als fractie de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de boeren en hierbij ook aangegeven dat actievoeren op een waardige manier hoort te gebeuren, maar om vooral met elkaar in gesprek te blijven. Bedreigingen en intimidatie helpen daar niet aan mee. 

SGP Fractie