16 oktober 2023

Ontwikkelvariant Oldebroek West 3


Vaststelling ontwikkelvariant en voorkeursvariant woningbouwlocatie Oldebroek West 3

De woningbouwlocatie Oldebroek West 3 heeft al een lange geschiedenis. De SGP is dan ook blij dat er nu voortgang in dit project zit. In commissie ruimtegebruik en leefomgeving van j.l. 12 september is hier uitvoerig over gesproken.
Het plan voorziet in fors aantal woningen met onder andere 30 huurwoningen in het kader van versneld wonen. Het verwerken van deze huurwoningen bij de uitwerking van deze bouwlocatie heeft de SGP eerder aangeven en zien dit als een positieve ontwikkeling.
De SGP begrijpt dat er gekozen is voor de woondeal. Deze variant voorziet in meer en kleinere betaalbare woningen. Alhoewel de SGP ook wel interesse heeft voor de variant ‘tussen de slagen’, dit vooral vanuit financieel perspectief. Belangrijk bij de woondeal is dat er ruimte is voor flexibiliteit, ook op latere momenten is er nog ruimte om wijzigingen in het woningaanbod aan te brengen als de markt hierom vraagt.
Verder hebben we als SGP nadrukkelijk aandacht gevraag voor de verkeersontsluiting. Het huidige verkeer afwikkelen via de Hagen en de Rustenburgsweg zorgt al regelmatig voor gevaarlijke situatie. Het extra ontsluiten van deze extra wijk op deze wegen zal de situatie niet doen verbeteren. Dit betreft een kinderrijke buurt en het is belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd wordt en blijft. Het college heeft aangegeven dat hier aandacht voor zal zijn bij de realisatie van deze wijk.
Het gehele voorstel overziend is de SGP blij met deze ontwikkeling. Wat SGP betreft zo snel mogelijk de schop in de grond in om zo weer een grote stap te zetten in onze woningbouwopgave.