18 november 2022

Ook verenigingen verdienen vangnet voor hoge inflatie en energiekosten

Zorgvuldig samenleven is een speerpunt van de SGP Oldebroek. Belangrijk onderdeel daarvan zijn onze verenigingen. Deze zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Nu de energieprijzen flink zijn gestegen zijn er noodmaatregelen genomen voor inwoners en bedrijven. Maar niet voor onze subsidieontvangers terwijl zij er wel mee geconfronteerd worden.

Samen met het CDA hebben wij daarom een motie ingediend tijdens de begrotingsvergadering. Wij vinden het noodzakelijk dat er een inventarisatie komt welke subsidieontvangers er binnen afzienbare tijd in financiële problemen dreigen te komen door de hogere prijzen en energiekosten. Verenigingen bijvoorbeeld hebben namelijk zelf maar weinig mogelijkheden om te sturen en besparingen te realiseren.

Oplossing hiervoor zou een energiefonds zijn naar voorbeeld van het coronafonds. Door dit tijdelijke fonds met strikte kaders in te stellen kan daarmee ondersteuning gegeven worden. De motie is unaniem aangenomen en zien dan ook een uitwerking vanuit het college met belangstelling tegemoet.

De motie kunt u hieronder lezen.