13 juli 2019

Oosterwolde krijgt een hart en een toekomstperspectief

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 juli is er een besluit genomen over het plan Hart van Oosterwolde. Een besluit waar alle fracties voor stemden. Daarnaast heeft de SGP een motie ingediend om te onderzoeken om na realisatie van het plan Hart van Oosterwolde het sportpark de Heugte te verplaatsen. Deze motie is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Al eerder heeft het plan Hart van Oosterwolde op tafel gelegen van de raad. De SGP was van mening toentertijd dat het nodig was om ook alternatieven te ontwikkelen. De meerderheid van de raad heeft toen anders besloten namelijk in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan dit plan en gekozen voor de initiatiefgroep. Dit democratische besluit is voor ons dan ook een gegeven.

Tijdens de raadsvergadering hebben we aangegeven dat wij op zoek zijn naar een doorontwikkeling van het plan. Daarom hebben we een motie als SGP ingediend om te onderzoeken of verplaatsing van het sportpark de Heugte mogelijk is. Het sportpark is op een prominente plek midden in de kern aanwezig. Door verplaatsing komt het plan Hart van Oosterwolde meer tot zijn recht. Ook de initiatiefgroep was in het gesprek wat de fractie met hen heeft gehad positief over een verplaatsing. Dat het idee ook kanttekeningen heeft zullen we niet ontkennen maar dat moet dan ook onderzocht worden.

De SGP is van mening dat met dit perspectief het plan Hart van Oosterwolde een positieve ontwikkeling is voor Oosterwolde. Hoewel de eenmalige investering een fors bedrag is, is de jaarlijkse rentelast per jaar lager dan de huidige jaarlijkse bijdrage aan de Heerdt. Er zijn tijdens de raadsvergadering nog de nodige aandachtspunten genoemd maar deze zullen bij de uitwerking voldoende aandacht krijgen.

Fractie SGP Oldebroek