9 juli 2022

Oprechte inbreng van grote waarde

Donderdag 7 juli 2022 is het bestuursakkoord ‘Oldebroek, voor u; een duidelijke koers’ gepresenteerd. Ook is in deze raadsvergadering het nieuwe college van Oldebroek geïnstalleerd van CU, CDA en SGP.

Tijdens deze vergadering was het vooral de sfeer die niet bepaald opbouwend is voor het algemeen belang van onze inwoners. Het verwijt dat het coalitieakkoord niet concreet genoeg is geeft juist mogelijkheden voor alle partijen. Daardoor worden in de raad straks de besluiten genomen om invulling te geven aan de koers.

Daarnaast werd er verschillende keren op de man gespeeld en niet op de inhoud. Daardoor wordt niet besproken waar het om gaat. Wij hebben het voorbeeld genoemd van Mozes. Voor de bouw van de tabernakel had men de vrijwillige oprechte inbreng nodig. Mozes maakte gebruik van elk soort gave en elke vaardigheid die ook door God aan de mensen gegeven was om het werk te voltooien. Het leert ons dat oprechte inbreng van grote waarde is.

Deze oprechte inbreng is ook nodig voor het bestuur van de gemeente Oldebroek. Wij hebben elkaar nodig om het goede te doen in het algemeen belang van de gemeente. Met deze brief zijn wij van mening dat dit kan. Het geeft voldoende ruimte aan alle partijen in de gemeenteraad en aan u als inwoners om mee te doen en mee te denken. Samen kom je verder.

Inhoudelijk is de SGP van mening dat we veel van ons verkiezingsprogramma zien terugkomen in het akkoord. Onze vijf speerpunten zorgvuldig besturen, zorgvuldig rentmeesterschap, zorgvuldig samenleven, zorgvuldig bouwen en zorgvuldig ondernemen uit de verkiezingen komen terug in het akkoord. Ze geven mede richting aan en voor ons voldoende perspectief om deze punten te realiseren.

De volledige inbreng van de SGP kunt u hier lezen.

Fractie SGP-Oldebroek