12 juli 2022

Perspectiefnota geeft kaders voor begroting

Als SGP hebben we in de raadsvergadering van 30 juni nog een zestal zaken benoemd uit de perspectiefnota die wat ons betreft aandacht verdienen bij de uitwerking van de meerjarenbegroting.

In de perspectiefnota wordt aangegeven dat het de BOA capaciteit uitgebreid moet worden. Het gaat hier om een zogenoemde senior-BOA. Voor de SGP is het de vraag of deze persoon voldoet aan datgene wat we nodig hebben. Herstructurering of andere prioriteiten stellen zou ook een mogelijke optie zijn. We worden hier nog nader over geïnformeerd.

Ook wordt er weer meer geld gevraagd voor gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld de GGD en de ODNV hebben meer geld nodig. Daarbij willen wij dat dit ook echt wat opleveren. Nu niet alleen op papier duidelijk maken dat het meer geld kost maar straks ook in kwaliteit en het moet onderbouwde opbrengsten hebben.

Het elektriciteitsnetwerk heeft de maximale capaciteit bereikt wat de energietransitie beperkt. De SGP heeft aangegeven dat hier meer aan gedaan moet worden. Met alleen gesprekken voeren gaan we er niet komen. Het moet niet zo zijn dat het netwerk de beperkende factor blijft want daardoor moeten er misschien straks maatregelen genomen worden die we niet willen.

Voor dorpshuis Wezep wordt er onderzoek gedaan naar huisvesting. Daarbij wordt niet het hele gebouw meegenomen. Dat vinden wij een gemiste kans. De huiskamer van Wezep is ook nog op zoek naar huisvesting. Hoewel wij weten dat deze locatie niet hun eerste voorkeur heeft was het mogelijk toch in te passen ook tot hun tevredenheid. Onderzoek had dit duidelijk kunnen maken.

Zwerfafval blijft een probleem. Inzetten op vermindering van zwerfafval en afvaldumping blijft belangrijk. Ook inwoners dragen hun steen bij om zwerfafval te verminderen. Het aantal ‘Wijkhelden’ is verdriedubbeld. Daar is de SGP heel blij mee maar met alleen meer ‘Wijkhelden’ gaan we het probleem van zwerfafval niet oplossen ondanks hun goede en gewaardeerde inzet.

Ook ICT blijft een zorg. De financiële risico’s en de impact op onze begroting is behoorlijk. Het blijft zaak om de risico’s goed in beeld te krijgen en de juiste acties te ondernemen. Het blijft zaak om zuinig aan te doen met uw portemonnee. Want de begroting van de gemeente is geld van ons allemaal en de financiële toekomst blijft onzeker.