14 januari 2016

Pilots burgerbegroting succesvol

persbericht gemeente Oldebroek;

In 2015 zijn in de gemeente Oldebroek twee pilots uitgevoerd, waarin bewoners zelf konden besluiten over het gemeentelijk geld voor het openbaar groen. In ’t Loo en Oosterwolde regelden de dorpsgroepen zelf de uitvoering van het groenonderhoud. De evaluatie hiervan heeft uitgewezen dat dit succesvol is verlopen. Het onderhoudsniveau is gestegen en inwoners zijn meer betrokken bij het groen. De bedoeling is dan ook om hier in 2016 mee door te gaan. Met deze aanpak ‘Burgerbegroting’ is Oldebroek uniek in Nederland. Het college van Oldebroek is blij met deze resultaten. Wethouder Lydia Groot: “Met het motto Oldebroek voor Mekaar werken wij in de richting van meer zelfsturing in de dorpen. Wat kunnen mensen in de dorpen samen zelf beslissen en regelen?”

Burgerbegroting is een project waarbij de invloed van inwoners wordt gestimuleerd door ze mee te laten beslissen over de besteding van gemeentelijke budgetten en door een aantal werkzaamheden zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. Begin 2015 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de stichtingen Dorpsbelangen Oosterwolde en Klankbordgroep ’t Loo voor de uitvoering van de pilots. Daarin is afgesproken dat de dorpen het reguliere en groot onderhoud van het openbaar groen volledig voor hun rekening nemen. Verder denken zij mee over het onderhoudsprogramma van de wegen.  

Dirk Fobbe spreekt vanuit de Klankbordgroep ’t Loo: “Wij hebben het groenonderhoud prima kunnen uitvoeren, gedeeltelijk met verenigingen en individuele vrijwilligers. Dat gaat eigenlijk heel soepel en wij maken nu zelf keuzes in wat we willen aanpakken in goed overleg met de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente.” Nanne Schoonhoven van Dorpsbelangen Oosterwolde vult aan: “We hebben een hoger onderhoudsniveau kunnen realiseren. Ook raken inwoners in ons dorp meer betrokken en pakken ze ook zelf wel eens een stukje onderhoud mee dat aansluit bij hun tuin.”