17 januari 2014

Pleidooi valt slecht

De discussie over de morele grenzen van de reclame in bushokjes in onze gemeente is de VVD en ABO in het verkeerde keelgat geschoten. Dat was de conclusie die de SGP-fractie  heeft moeten trekken na de commissievergadering Bestuur en Veiligheid van maandag 13 januari. Het college, bij monde van burgemeester Hoogendoorn, relativeerde de situatie van de hoeveelheid reclame, door te wijzen op het geringe aantal bushokjes met reclameruimte dat in gemeentelijk eigendom is. De provincie Gelderland is eigenaar van de bushokjes langs de Zuiderzeestraatweg en daar kan het college niet voor beslissen.

Jan ten Hove wees erop, dat het de SGP er om te doen is, om die afbeeldingen die in een groot deel van de gezinnen van onze gemeente niet als wenselijk wordt geacht, nu wel in de openbare ruimte, via de bushokjes, zijn te zien en drong aan om het overleg met de exploitant aan te gaan.

De reacties van VVD en ABO, die weinig tot geen begrip konden opbrengen voor de beweegredenen van de SGP, maken voor de fractie duidelijk, dat het christelijk deel van onze gemeente maar moet slikken wat de algemeen maatschappelijke opinie oplegt als aanvaardbaar.