12 september 2015

Principeakkoord Bedrijvenpark H2O

Het Bedrijvenpark H2O heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen. En dat niet voor niets. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek staan gezamenlijk voor 39 miljoen euro garant. Daarnaast was tot augustus een verlies van 2,9 miljoen ingecalculeerd. Doordat leningen opnieuw zijn afgesloten voor een lagere rente is er een verwacht positief resultaat.

Om het tij ten positieve te keren voor het Bedrijvenpark H2O is er door de gemeenten in 2013 het Vernieuwd Perspectief vast gesteld. Deze nieuwe beleidskoers ging gepaard met een aantal harde randvoorwaarden waaronder verbeterde ontsluiting A28 en aanpassing bestemmingsplan.

Snelle realisatie van deze randvoorwaarden was en is belangrijk voor de toekomst van het Bedrijvenpark H2O. Dat was al in 2013 bekend. Wat de SGP betreft is het principeakkoord tussen de drie gemeenten betreffende de verbeterde ontsluiting A28 en aanpassing van het bestemmingsplan een positieve ontwikkeling. Dat een principeakkoord nodig is, geeft duidelijk aan dat er bestuurlijk geen eenduidige visie is. Daarnaast zorgt dit voor een niet gewenste vertraging.

Betreffende de randvoorwaarde aanpassing bestemmingsplan plandeel Oldebroek is overeengekomen dat de gemeente Oldebroek 3,3 hectare bij het dorp Hattemerbroek van het Bedrijvenpark koopt. Voor de SGP staat de leefbaarheid van het dorp Hattemerbroek voorop.

Om de tracéwetprocedure op te starten voor de nieuwe afrit A28 was het noodzakelijk dat de financiering rond is. Uit het principeakkoord blijkt dat alle drie de gemeenten een miljoen euro financieren van het tekort van 6 miljoen en de rest door het Bedrijvenpark H2O wordt gefinancierd.

Voor de SGP zijn de hiervoor genoemde ontwikkelingen positief te duiden maar we zijn er nog niet. De bestuurlijke structuur van de BV is nog niet aangepast en de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeentes verloopt niet vlekkeloos. Het blijft vragen om alertheid. Vooruitkijken en kansen benutten vraagt niet om te blijven hangen in het verleden.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard