12 februari 2022

Proces verplaatsing WHC als reflectie voor zorgvuldig besturen

Voor volgende week staat het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsingen van de verenigingen in Wezep op de agenda van de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Voor de SGP een moment van reflectie.

De SGP wil zorgvuldig besturen. Dat betekent dat we zichtbaar zijn in de samenleving en benaderbaar zijn voor iedereen. Ook tijdens dit traject hebben wij ons laten informeren en hebben inwoners contact gezocht met de SGP. Voor ons is het belangrijk om zo alle informatie op te halen.

Destijds hebben wij onze vragen gesteld over het participatietraject met inwoners. Snelheid werd nogal wenselijk geacht door het college. Voor de SGP is zorgvuldigheid nog steeds belangrijker dan snelheid. Wij hadden liever gezien dat er eerst een visie was opgesteld over woningbouwlocaties in de toekomst. In deze visie had dan deze locatie opgenomen kunnen worden. Daardoor had het participatietraject met omwonenden op een betere manier vorm gegeven kunnen worden.

In een recente brief van buurtbewoners wordt door hen hun ongenoegen en zorgen met ons gedeeld. De veranderende planwijzigingen van de gemeente en de toenemende verkeersdrukte en veiligheid zijn de genoemde punten. Als SGP begrijpen wij deze zorgen. Het participatietraject had in dit proces beter gemoeten.

Als SGP willen wij, door deze ervaringen, dit naar de toekomst meer inkaderen en richting geven.  De SGP blijft er een voorstander van om inwoners direct te betrekken bij de ontwikkeling van beleid, projecten en initiatieven. Daarbij moeten de kaders en verwachtingen aan de voorkant duidelijk zijn. Dat vraagt om een duidelijke en heldere communicatie.

Volgende week zullen we in de commissie onze bestuurlijke vragen stellen aan het college. Daarna zullen we in de raadsvergadering van 10 maart duidelijk maken, na hoor en wederhoor, welke keuze de SGP maakt. Deze keuze zullen we zorgvuldig onderbouwen. De SGP staat voor zorgvuldig besturen.