9 juni 2018

Raad Oldebroek neemt afscheid van Harm Westerbroek

 

Raad Oldebroek neemt afscheid van Harm Westerbroek,

In de raadsvergadering van 7 juni heeft Harm Westerbroek afscheid genomen als wethouder van de gemeente Oldebroek. De burgemeester Hoogendoorn en de fractievoorzitter van de SGP de heer Doornwaard hebben de heer Westerbroek toegesproken.

Namens de SGP-fractie heeft de heer Doorwaard wethouder Westerbroek bedankt voor de inzet. Vier jaar geleden heeft de heer Westerbroek de stap willen maken om wethouder te worden in Oldebroek namens de SGP. Een stap in het onbekende maar de heer Westerbroek is de uitdaging aan gegaan. Daar is de SGP de heer Westerbroek tot op vandaag heel dankbaar voor en die dankbaarheid zal blijven. Met zijn drive en energie heeft hij de kar getrokken in Oldebroek. Op het gebied van ruimtelijke ordening heeft hij diverse dossiers vlot getrokken. Het Meerjaren Programma Grondbedrijf wat in dezelfde vergadering is besproken laat dat ook zien.

We zien terug op een goede samenwerking en waarderen het werk wat door de heer Westerbroek is gedaan. Bestuur en fractie wensen hem Gods zegen toe