11 november 2017

Rechter bevestigt rechtsongelijkheid tarieven begraven!

 

 

Op 30 oktober 2017 heeft de rechter een mondelinge uitspraak gedaan inzake het dubbel in rekening brengen van onderhoudsrechten met betrekking tot één graf. Deze zaak was aangespannen door een burger die bezwaar had tegen het feit dat er voor één graf (bij het tweediep begraven) dubbel onderhoudsrechten in rekening werden gebracht. De burger is in deze zaak door de rechter in het gelijk gesteld.

 

Deze rechtsongelijkheid is voor de SGP een aangelegen punt. Bij eerdere besprekingen over het begraafbeleid in de gemeente Oldebroek heeft de SGP aandacht gevraagd voor het aspect van rechtsongelijkheid. Nu dit punt ook door de rechter is bevestigd heeft de fractie van de SGP de volgende schriftelijke vragen gesteld:

 

  1. Heeft het college kennisgenomen van de uitspraak van de rechter en is het college voornemens de raad hierover te informeren?
  2. Is het voor het college inzichtelijk wat het effect met terugwerkende kracht is van deze uitspraak?
  3. Is het voor het college op dit moment al duidelijk welk effect de uitspraak heeft voor de toekomst en hoe dit in de praktijk wordt toegepast?
  4. Is het volgens het college noodzakelijk het huidige beleid aan te passen, om dit in de toekomst te voorkomen?

 

Wij wachten uw reactie op bovenstaande vragen met belangstelling af.

 

Hoogachtend,

Namens de SGP-fractie van de gemeente Oldebroek

 

Rik van de Beek