18 november 2022

Registratie overlast meldingen evenementen op orde?

Ook dit onderwerp is door de SGP weer op de agenda gezet. Tijdens de begrotingsvergadering hebben wij een toezegging gevraagd van het college om te evalueren of de meldingen van overlast bij evenementen goed geregistreerd wordt. Als SGP hebben we gevraagd naar het aantal meldingen. In 2021 is er 1 klacht binnengekomen en in 2022 zijn er 15 ontvangen naar aanleiding van een bedrijfsevenement bij Landal.

Tijdens de vergadering gaf het college aan dat je altijd kunt bellen, appen en mailen. En daar gaat het nu precies om. Via de site van de gemeente is het niet te vinden waar je de melding van overlast kunt doen. Het is erg omslachtig. Het blijft voor de SGP nog steeds vreemd en niet in verhouding dat er vanuit de gemeente veel actie tegen het Defqon festival is geweest maar dat als het gaat om evenementen met veel geluidsoverlast in eigen gemeente hier ruimer mee omgegaan wordt en gedoogd. Het is daarom de vraag of de geregistreerde meldingen dan ook volledig zijn.

Het is van cruciaal belang dat de gemeente het systeem voor meldingen van overlast op orde heeft. Bij de evaluatie van het evenementenbeleid wordt namelijk ook integraal gekeken naar de overlast meldingen bij politie en gemeente. De SGP heeft het idee geopperd om dezelfde systematiek te hanteren als bij de meldingen voor de overlast bij Defqon.

Als SGP willen we graag zicht krijgen of het officieel aantal geregistreerde meldingen klopt. Heeft u ervaringen met het melden van overlast van evenementen of heeft u een melding gedaan dan horen wij dat graag. U kunt altijd contact opnemen met de fractie.