24 november 2016

Renovatie en verbouwing gemeentehuis

 

In de raadsvergadering van jl. 10 november is er gesproken over de renovatie en verbouwing van het gemeentehuis. Er lag een voorstel van het college op tafel, waarin voorgesteld wordt om grondig te renoveren en verbouwen.


Omdat het gemeentehuis al ruim jaar 30 jaar is, waarbij er sinds de bouw amper in geïnvesteerd is, hebben we als SGP voor dit voorstel gestemd om de zaak aan te pakken. Op het klantcontactcentrum en de vernieuwde raadszaal na is het gebouw verder erg gedateerd. Dat zorgt ervoor dat het qua klimaat niet geschikt is om te werken en dat het hard nodig is om na 30 jaar de situatie grondig aan te pakken zodat het voldoet aan Arbo-eisen.


In de vernieuwde situatie is ruim aandacht voor het milieu, om zo ook een stap in de goede richting te zetten om energiedoelstellingen voor de toekomst te kunnen halen.


Namens de SGP-fractie,


Rik van de Beek