29 april 2019

Renovatie gemeentehuis

 

De gemeenteraad van Oldebroek heeft donderdag 18 april tijdens de raadsvergadering besloten over een aanvullend krediet voor de actualisatie renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis.

Wat betreft dit onderwerp was er in de commissie al het nodige over gezegd. Het bleek dat gevoelens nogal een rol speelden in de discussie. Herhaaldelijk werd aangegeven dat inwoners het onbegrijpelijk vinden dat er zoveel geïnvesteerd wordt. Als SGP begrijpen wij deze opmerkingen en gevoelens. Wel is de SGP van mening dat noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden, bij goede argumenten.

Tijdens de renovatie is er meer asbest aangetroffen dan uit onderzoeken is gebleken. Daarnaast bleek er meer vocht te zitten in het dak waardoor het hele dak vervangen moest worden. Dit zijn kosten die je niet kunt voorkomen. Daarnaast is ook het bordes vernieuwd omdat het oude bordes niet gerenoveerd kon worden.

Als goed werkgever moet het gebouw voldoen aan de Arbo-eisen. Daardoor zijn er aanvullende aanpassingen noodzakelijk. Dat het college voorstelt om dit nu direct te doen tijdens de renovatie lijkt ons een logische keuze. Later als renovatie achter de rug is en dan nog aanpassingen gaan uitvoeren is niet efficiënt.

Uiteindelijk zijn de kosten van de renovatie toch een stuk hoger dan in eerste instantie verwacht. Het totale project kost nu 6.835.000 euro in plaats van 5.288.306. Volgens de SGP is het een verklaarbaar en geen onoverkomelijk verschil. Redenen zoals hierboven genoemd zijn goed voor de ene helft de andere is vanwege de hogere bouw- en grondstofprijzen. De SGP ziet het aanvullende krediet als een sluitstuk van de verbouwing en verwachten dat hiermee dit dossier is afgerond. Positief is dat de wethouder kon melden dat de renovatie wel op schema loopt.

Fractie SGP Oldebroek