28 november 2014

Samen voor Mekaar in Oldebroek

Persbericht gemeente Oldebroek;

Veranderingen in jeugdhulp, zorg, werk en inkomen door gemeenteraad goedgekeurd

De gemeenteraad van de gemeente Oldebroek heeft donderdagavond ingestemd met het beleidsplan sociaal domein. In het plan staat hoe de gemeente invulling geeft aan de veranderingen in de jeugdhulp, zorg en werk en inkomen die per 1 januari 2015 ingaan. Uitgangspunt is dat de gemeente met de Oldebroekse samenleving werkt aan een zelfredzame en samenredzame gemeenschap waarbij inwoners, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van jeugd, zorg en werk.
 

Eigen kracht staat centraal bij de uitvoering van de nieuwe taken, zo staat in het beleidsplan. Soms kan de inwoner de vraag zelf of met hulp van het eigen netwerk oplossen. Maar als het nodig is blijft professionele ondersteuning beschikbaar.

 

De nieuwe taken op gebied van jeugd, zorg en werk moeten uitgevoerd worden met minder geld. Daarom wordt veel aandacht besteed aan vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen om dure hulp te voorkomen. Ook staat het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners hoog op de agenda en zijn goede afspraken met aanbieders van ondersteuning gemaakt.

Wethouder Liesbeth Vos is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad heeft uitgesproken. “Ik ben er van overtuigd dat we met inwoners, met organisaties en met ons als gemeente deze veranderingen samen voor mekaar krijgen.”