6 maart 2014

Samenwerking Hattem en Oldebroek af te lezen aan zwembaden

De gang van zake met de zwembaden van Oldebroek en Hattem is in financieel opzicht verre van gewenst. Hoewel de historie van de twee baden er heel verschillend eruit ziet, is het opmerkelijk dat globaal dezelfde oplossingsrichtingen worden gezocht. Allebei de zwembaden moeten hun best doen om meer bezoekers binnen te halen. Dat is begrijpelijk, als we de tekorten bij allebei de zwembaden zien oplopen richting de 500.000 euro’s . En dat is meer dan vervelend in deze tijd van bezuinigingen. 
 
Wat de SGP bijzonder tegen de borst stuit, is de regel op blz. 25 van het rapport Verbetering exploitatie De Marke (zwembad Hattem), om “De concurrentie met de omliggende recreatieve baden in o.a. Wezep en Zwolle aan te gaan en verder door te ontwikkelen naar een recreatief bad (upgrading van bovenlokaal tot regionaal bereik) Dit vraagt om behoorlijke nieuwe investeringen in het bad (recreatieve voorzieningen) om deze recreatieve bezoekers te trekken. In een maximaal scenario trekt het bad 14.000 bezoekers meer dan in het realistisch scenario. “ Het bijgevoegd raadsvoorstel van Hattem van februari 2012 lezend, komt de SGP nergens enige nuancering tegen van de passage uit het rapport. Dan mogen we aannemen dat het college van Hattem hier haar fiat aan heeft gegeven. 
 
Navraag door de SGP heeft opgeleverd, dat de Hattemse collegeleden geen formeel overleg zijn aangegaan met hun Oldebroekse collega’s over hun plannen. Wel is mondeling aangegeven dat zij het zwembad de Marke zien als een lokale kwestie. Hattem is toch wel zo wijs om te kunnen bedenken, dat de ombouw van een lokaal naar een regionaal zwembad met expliciet de bedoeling om de zwemmer uit Wezep te trekken geen lokale aangelegenheid is? Inderdaad: dit is CONCURRENTIE. Niks mis mee, toch? Maar die fusieplannen dan?
 
Het is in de ogen van de Oldebroekse SGP een onbegrijpelijke zaak, dat het Hattemse college zo met haar fusiepartner omspringt. Over de rug van je partner willen uitbreiden en een wedstrijd aan willen gaan om de zwembadbezoeker en dat met een fusie in je achterhoofd. En dat, terwijl al voor de bouw van de Marke er gelegenheid was om samen het zwembad in Wezep te kunnen gebruiken en zo te voorkomen dat er overal “regionale zwembaden” op enkele kilometers van elkaar bestaan en elkaar in de verliezen jagen.
 
De SGP in Oldebroek ziet graag dat het Hattemse college aan het Oldebroekse college uitleg geeft hoe zij de ombouw van een lokaal zwembad naar een regionaal zwembad ziet in verhouding tot het genomen fusiebesluit. Wie in zijn verkiezingsprogramma hoog wil houden dat samenwerking met Hattem en Oldebroek belangrijk is, zal deze ontwikkeling niet over zijn kant willen laten gaan. Voor de Oldebroekse SGP is het duidelijk, dat Hattem een andere koers inslaat met dit beleid. Overigens: ook de SGP ziet deze fusie niet zitten. Terecht!
 
Peter van Duijn
Fractievoorzitter SGP-Oldebroek