3 september 2015

SAMENWERKING NUNSPEET, ELBURG EN OLDEBROEK

Op 23 juni jl. hebben de colleges van de drie bovengenoemde gemeenten (NEO) met elkaar gesproken over samenwerking. In deze vergadering zijn er afspraken gemaakt over de verdere invulling.

Wij als SGP fractie zijn verheugd met deze ontwikkeling om zo met onze natuurlijke partners in gesprek te zijn om te komen tot intensivering van samenwerking.

In de commissievergadering van afgelopen 31 augustus zijn er een aantal kritische vragen gesteld, mede ook ingegeven door de moeizame samenwerking in H2O verband wat maar niet van de grond wil komen. De raden van Hattem en Heerde twijfelen er openlijk aan, of ze met Oldebroek wel verder willen gaan.

Wij zijn als SGP fractie blij, dat het college niet afwacht maar de hand aan de ploeg slaat en er nu een werkproces voorligt.

Wat zijn de voordelen voor u als inwoner? Veel gemeenten en ook de gemeente Oldebroek zijn te klein om de huidige vraagstukken aan te kunnen, de provincie stimuleert samenwerking met andere gemeenten om meer expertise in huis te hebben. Om een voorbeeld te noemen, straks kan uw bouwaanvraag ook door ambtenaren in de gemeente Elburg of Nunspeet beoordeeld worden, als bijvoorbeeld de tijdsdruk hier hoog is. Er komt hierdoor meer deskundigheid en door de uitwisseling is er meer informatie en kunnen we gebruik maken van de expertise in de andere gemeenten.

Wij zien deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Namens de SGP fractie,

Gerrit Evink