12 maart 2016

SGP-ACTIEDAG HATTEMERBROEK

Als lokale afdeling van de SGP hebben we ons op zaterdagmorgen 12 maart ingezet ‘voor de ander’. Dit is ook één van de speerpunten van de SGP. Met onze politiek leider Kees van der Staaij zeggen we: “Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.”

Dat geldt zeker ook de gemeente Oldebroek, waar we met het ‘Oldebroek voor mekaar’ zeker niet achterlopen en waar we op tal van terreinen het Samenleven is een wérkwoord al mooi vorm zien krijgen. Maar vrijwilligers zijn steeds meer nodig, daarom is de aandacht hiervoor, bijv. door het Oranjefonds met het NLdoet, een prijzenswaardige actie.

Tijdens deze morgen mochten we op verschillende plaatsen in Hattemerbroek ons steentje bijdragen. Als bestuur, fractie, wethouder en de SGP jongeren werden we goed georganiseerd door Mathilde Maat van speeltuin De Vogelenzang rondgeleid door Hattemerbroek. Hier heeft een deel van ons de speeltuin aan de Mezenhof opgeknapt, een ander deel deed de tuin van de Nassauschool en weer ander deel opruimwerkzaamheden in de Nassauschool. Zeker ook de kleinsten onder ons maakten zich goed verdienstelijk. Als leerzame bijkomstigheid waren tijdens de pauzes allerlei actualiteiten in Hattemerbroek onderwerp van gesprek.

Samen met tal van andere vrijwilligers sloten we de morgen af met een versnapering van Snackbar Nagelhout.

Hattemerbroek, u was zeer gastvrij! Bedankt!

SGP Oldebroek