1 maart 2022

SGP bezoekt Zorgboerderij “Veluwezoom” in Oosterwolde

Als SGP Oldebroek mochten we langskomen bij Dittiene en Marten van Boven. Vanuit ons speerpunt “Zorgvuldig Samenleven” vinden wij het belangrijk om als gemeenschap Zorgvuldig Samen te leven. Dat betekent blijven zoeken naar verbinding en initiatieven samenbrengen. God heeft alle mensen uniek geschapen en ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Er moet ruimte zijn voor verschillen. Alle inwoners moeten zich veilig voelen. Mensen in kwetsbare omstandigheden krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of als het nodig is bescherming. In dit kader ontmoeten we Dittiene en Marten, twee bevlogen mensen met passie voor zorg. Het zit in hun genen om op deze wijze wat te kunnen betekenen voor hun naaste. Hun slogan is dan ook ”Betekenis geven aan het leven van ieder mens op een manier die passend is”. Met name willen zij in hun dagbesteding zorg leveren voor mensen die een Niet Aangeboren Hersenletsel hebben (NAH), bijvoorbeeld als gevolg door een ongeluk, herseninfarct of dementie. Nu het leven anders is geworden, vraagt het ook om een andere invulling van leven en werken, met name minder prikkels uit de directe omgeving.

Dittiene heeft vanuit de reguliere zorg waarin ze werkte als senior begeleider bij dagbestedingsinstellingen, veel ervaring opgedaan, en is in 2011 met haar passie begonnen, zorg en buitenleven met elkaar verbinden. Eerst één dag in de week nu uitgebouwd naar 4 dagen per week.

Als SGP vinden we het heel belangrijk dat er een goede ingang is bij de gemeente. Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente wat het sociaal domein betreft. Voor ons als raadslid is het belangrijk om te weten hoe de ervaringen uit het werkveld zijn wat betreft WMO, WLZ, PGB. Allemaal afkortingen van budgetten die van wezenlijk belang zijn voor de zorg. Dittiene heeft wel de zorg uitgesproken over de logheid van de gemeente hierin. Hierin zou nog wel een verbeterslag mogelijk zijn. Het zijn nog steeds moeizame processen die plaatsvinden, en het gaat over te veel schijven voordat er budget beschikbaar is. Wij als SGP hechten er veel waarde aan dat er één budget, één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt is voor persoonsgerichte ondersteuning. Daarnaast is het van belang als gemeente te denken vanuit de menselijke maat en niet vanuit het systeem. Dit moet ook de insteek zijn het keukentafelgesprek. Ook de samenwerking onderling met gemeenten kan nog verbeteren.

Als SGP hebben wij veel geleerd van een gepassioneerde Dittiene die met veel liefde en inzet haar werk verricht. Mooi om te zien en te ervaren hoe een inwoner van onze gemeente op deze wijze haar bijdrage levert voor een zorgzame samenleving.

Neem eens een kijkje op hun website: www.veluwezoomdagbesteding.nl

Ps. Zij hebben hele leuke door bewoners gemaakte spulletjes te koop.

De SGP Oldebroek bedankt Dittiene en Marten voor de gastvrijheid.