13 mei 2014

SGP draagt Harm Westerbroek voor als wethouder gemeente Oldebroek

Vorige week is door bestuur en fractie van de SGP is besloten om de heer H. Westerbroek voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek.

Naar verwachting zal D.V. dinsdag 13 mei 2014 de bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP ondertekend worden. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen (met onder andere ruimtelijke ordening beleid, economie, werkgelegenheid, bouwen) en de projecten aansluiting A28, windmolens, grondprojecten en grondbeleid.

De heer Westerbroek (61) is getrouwd, heeft drie dochters en een zoon en zeven kleinkinderen en woont in Elspeet. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze ervaring heeft hij opgedaan in de periode 2003 tot en met 2010 als wethouder ruimtelijke ordening in de gemeente Nunspeet. Ook gedurende zijn raadsperiode van 1994 tot 2003 heeft hij altijd deel uitgemaakt van de commissie ruimtelijke ordening.

De fractie en het bestuur van de SGP hebben er alle vertrouwen in dat de heer Westerbroek dankzij zijn inhoudelijke deskundigheid en bekwaamheid de portefeuille een goede invulling geeft. Naast de steun van de fractie en het bestuur hebben ook de CU en de ABO met instemming kennis genomen van de kandidaatstelling van de heer Westerbroek door de SGP. De gemeenteraad neemt naar verwachting in de raadsvergadering van D.V. 27 mei een besluit over de benoeming van de heer Westerbroek.

Namens bestuur en fractie