4 maart 2022

SGP in gesprek met energiecoöperatie Noord Veluwe

 

 

SGP in gesprek met energiecoöperatie Noord Veluwe

Energiecoöperatie Noord Veluwe is een informeel samenwerkingsverband van de energiecoöperaties in de gemeenten Oldebroek en Elburg. SGP Oldebroek is met twee bevlogen bestuurders in gesprek geweest over de energietransitie die het nodige vraagt van ons als inwoners en gemeente.

De energiecoöperatie heeft als doelstelling om inwoners te helpen in de energietransitie en heeft een vijftal ambities geformuleerd. Ze willen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente om energieneutraal te zijn. Daarnaast een bijdrage leveren aan het energiezuiniger maken van gebouwen. Ook willen ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van bronnen van duurzame energie. Informatievoorziening is ook als ambitie geformuleerd en kwaliteitsverbetering van projecten door samenwerking.

Uit het gesprek bleek dat met name de informatievoorziening op dit moment beter moet. De gemeente moet dienstverlenend zijn. Mensen weten door de veelheid van regels en subsidies niet welke keuzes ze moeten maken. Adviseurs kennen wel de weg en kunnen inwoners de weg wijzen.

Als SGP vinden wij het belangrijk dat de gemeente faciliteert en ondersteunt. Het is van belang dat ook richting de energiecoöperatie de gemeente ondersteunt. Dat vraagt dat de informatievoorziening op orde moet zijn voor betrokkenen. Gemeenten maken plannen voor de energietransitie en klimaatadaptie maar de uitvoering blijft meestal liggen. Dat moet veranderen. Er moeten professionals beschikbaar gesteld worden om dit goed te faciliteren zodat het opgepakt wordt.

Ook tijdens dit gesprek bleek dat de netcapaciteit vaak de beperkende factor is. Investeringen zijn noodzakelijk om de goede keuzes te maken waardoor zonne-energie opgewekt kan worden op daken waardoor landbouwgrond niet opgeofferd wordt. Subsidies zijn vooral voor zon- en windenergie. De vraag is of dit wenselijk is. Ander idee zou zijn om subsidie te geven op de zeezout batterij om zo thuis energie op te slaan.

 De energietransitie vraagt de komende tijd om belangrijke keuzes. De SGP wil dit zorgvuldig doen. Daarbij altijd de belangen afwegen tussen de portemonnee van de inwoner en de doelstellingen van de gemeente. Zorgvuldig rentmeesterschap en zorgvuldig besturen. Wat u zelf kunt doen kunt u lezen op de volgende sites: www.energiecooperatienoordveluwe.nl en www.veluweduurzaam.nl.