25 februari 2020

SGP Oldebroek bezoekt het Rode Kruis

 

Op maandagavond 24 februari zijn fractieleden en bestuursleden van SGP Oldebroek op bezoek geweest bij het Rode Kruis, afdeling Elburg en Oldebroek. In het gebouw van het Rode Kruis, de voormalige huishoudschool, werden we ontvangen door een gedeelte van het bestuur. Bevlogen werd ons uitgelegd dat het Rode Kruis van grote waarde is voor de gemeenschap, door onder meer hulp te verlenen bij (grote) evenementen. Maar de maatschappelijke functie gaat veel verder en is breder dan dat. Het ondersteunen van inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en het in contact brengen van onder meer oudere bewoners, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele taken die de vele tientallen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis belangeloos op zich nemen.

Na een rondleiding door het gebouw, is er ook gesproken over de precaire situatie van het Rode Kruis, mocht het plan voor de huisvesting van basisschool De Regenboog in Oldebroek worden aangenomen. De kans bestaat namelijk dat het Rode Kruis dan na 38 jaar geen locatie meer heeft voor haar werkzaamheden. Als SGP-fractie hebben we ons goed laten informeren door het Rode Kruis, wat ons helpt om de belangen juist te kunnen afwegen. De discussie over dit plan wordt vervolgd in de raadsvergadering van donderdagavond 5 maart D.V.