18 januari 2014

SGP Oldebroek groeit naar 350 leden

Landelijk heeft de SGP nu bijna 30.000 leden, in het jaar 2013 is onze kiesvereniging naar 350 leden gegroeid. Met 350 leden per 1 januari 2014 hebben we in 2013 een groei van meer dan 8 % bereikt. Daarbij hebben we nu halverwege de maand januari al 4 nieuwe leden mogen verwelkomen. We zien daarbij, dat ook veel jonge mensen de SGP weten te vinden. Het is bemoedigend dat velen uit de gemeente Oldebroek kiezen voor een partij, die de Bijbel als basis heeft voor haar politieke handelen.

Vindt u ook dat de Bijbel de basis moet zijn voor ons politieke handelen, wordt dan lid van de kiesvereniging en volg deze link http://www.oldebroek.sgp.nl/Lid_worden

Van harte welkom!

Namens het bestuur,

H.J. Kwakkel
Secretaris