4 december 2017

SGP Oldebroek in actie tegen laagvliegroutes van Lelystad Airport, met resultaat!

 

 

De SGP in Oldebroek is altijd glashelder geweest als het ging om het dossier Lelystad Airport: wij vinden dat het onze inzet moet zijn om overlast voor inwoners van de gemeente Oldebroek zo veel mogelijk te beperken. Dat is immers in het belang van onze inwoners. Dit hebben we laten blijken door een motie hieromtrent mede in te dienen en te steunen. In deze motie gaven we aan dat we ''de huidige voorgedragen routevarianten afwijzen vanwege de negatieve effecten op de leefbaarheid van de gemeente Oldebroek''. Ook gaven we in deze motie aan dat we ''geluidshinder zoveel mogelijk willen beperken''. Naast deze motie hebben we ons signaal kracht bijgezet door de visie van actiegroep Hoog over Wezep te delen met onze Tweede Kamerleden van de SGP, om zo vanuit landelijk druk uit te kunnen oefenen.

Dit heeft een prachtig resultaat gehad! De dag nadat wij deze visie hadden gedeeld, heeft de SGP in het Kamerdebat over de Begroting Infrastructuur aangeven eerst het luchtruim opnieuw te willen indelen, voordat Lelystad Airport opengesteld wordt! Fantastisch!