16 oktober 2019

SGP Oldebroek stemt vóór een nieuwe brandweerkazerne!

 

SGP Oldebroek stemt vóór een nieuwe brandweerkazerne!

Heeft Oldebroek een nieuwe brandweerkazerne nodig? Voldoet de oude dan niet meer? En waar moet die nieuwe brandweerkazerne dan gaan komen? Allemaal uiterst belangrijke vragen die direct raken aan de brandveiligheid van onze gemeente, wat volgens de SGP een kerntaak is van de lokale overheid. Over deze zaken ging het in de raadsvergadering van donderdag 26 september.

 

Oude locatie

De huidige brandweerlocatie voldoet niet meer. Allereerst is de kazerne aan de Spronksweg in Oldebroek sterk verouderd (38 jaar oud). Ook ligt het inmiddels op een onlogische plek, vanwege het winkelend publiek rond het centrum. Daarnaast heeft de huidige locatie geen eigen terrein om uit te rukken en oefeningen te houden.Tot slot is voldoet de kazerne niet meer aan de voorwaarden die tegenwoordig gesteld worden aan een goed functionerende brandweerkazerne. Het is daar ook niet mogelijk om die in de toekomst te gaan organiseren. Vanuit dit licht bezien is het dus goed dat er gezocht wordt naar een nieuwe locatie voor ons brandweerkorps in Oldebroek.

Proces

Toen er is gezocht naar een nieuwe locatie, viel de LHNO-locatie om begrijpelijke redenen af. Daarna is er onderzoek gedaan door de VNOG (onze veiligheidsregio) naar acht mogelijke locaties voor de nieuwe brandweerkazerne. In dit proces zijn de brandweervrijwilligers in Oldebroek continu betrokken, waarbij zij hun wensen kenbaar konden maken bij de gemeente. Daarnaast is de SGP ook tevreden met de keuze van het college om meerdere locaties te onderzoeken, zodat de gemeenteraad hierin zelf een keuze kan maken.

Voorkeurslocatie

Bij het onderzoek van de VNOG sprongen twee locaties er bovenuit. Dit zijn de locaties van Fikse (Zuiderzeestraatweg 229/231) en van Ten Cate (Zuiderzeestraatweg 213). Hierbij is nog niet meegenomen dat er bij Fikse kans is op asbest en de sloopkosten naar verwachting hoger zullen zijn vanwege de bedrijfsbebouwing en een gedateerde bedrijfswoning. Ten Cate heeft daarnaast de goedkoopste aankoopkosten, waarmee het financieel de meest aantrekkelijke locatie is. Echter, het belangrijkste argument dat pleit voor de locatie van Ten Cate zijn de snelste opkomst- en uitruktijden voor de brandweervrijwilligers, zowel overdag als ’s nachts. Bij Fikse zouden er 229 woonobjecten niet binnen de gewenste tijden te berijden zijn. Dit houdt concreet in dat we daarbij de hulp van de brandweer in Elburg nodig zouden hebben. Dit is volgens de SGP zeer onwenselijk. Te meer, omdat deze woonobjecten ook voor de brandweer in Elburg niet in de gewenste tijden aan te rijden vallen.

Weerstand

Ondanks deze voordelen, hebben omwonenden zich kritisch uitgesproken over dit plan. Een uniek doorkijkje naar het landschap achter de zuiderzeestraatweg dreigt zo te verdwijnen. Ook is het begrijpelijk dat niemand zit te wachten op een uitrukkende brandweer in de buurt van je huis. Ook de zogenoemde bestemmingswijziging van agrarisch naar maatschappelijk kon op de nodige gefronste wenkbrauwen rekenen. Omwonenden hebben van zich laten horen door in te spreken tijdens de commissievergadering. Ook hebben we als SGP-fractie een aantal brieven ontvangen. Het zijn zeer begrijpelijke bezwaren die naar voren worden gebracht, die afgewogen moesten worden tegen het maatschappelijk belang van een optimale brandveiligheid in de toekomst voor Oldebroek.

Vervolg

In de raadsvergadering van donderdag 26 september ging elke partij akkoord met het voorstel van het college om de brandweerkazerne te gaan realiseren op de locatie van Ten Cate. Het is nu belangrijk dat omwonenden meegenomen gaan worden in het vervolgproces, waarin bepaald gaat worden hoe de nieuwe brandweerkazerne precies op de locatie gaat komen. Voor een goede ruimtelijke inpassing is immers 500 vierkante meter gereserveerd.

Als SGP-fractie zijn we blij met de beslissing die nu is gemaakt. We hopen dat er in een zorgvuldig proces, dat nu van start gaat, een goede brandweerkazerne gerealiseerd kan worden met de nieuwe moderne voorziening die nodig zijn! Zo garanderen we de brandveiligheid in Oldebroek voor de toekomst!