21 november 2022

SGP Oldebroek steunt voorstel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

In de afgelopen raadsvergadering heeft de SGP haar steun uitgesproken aan het voorstel Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. De fractie is van mening dat elk kind moet kunnen opgroeien in een omgeving met kansen.

Zorgvuldig samenleven is voor de SGP een belangrijk speerpunt. Mensen in kwetsbare omstandigheden verdienen aandacht. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor de jongeren binnen de gemeente Oldebroek.

In dit project moet volgens de SGP aandacht zijn voor deze jongeren door hen te helpen om doelen te stellen voor een waardevolle toekomst. Door deze doelen zal er ook sprake zijn van zinvolle tijdsbesteding. De SGP heeft dit ook nadrukkelijk benoemd in haar bijdrage in de raadsvergadering.

Daarnaast is het ook van belang voor het slagen van dit project dat ouders hun kinderen blijven stimuleren hierin. De SGP wil dan ook dat de ouders als een belangrijke pijler betrokken zullen worden bij de project. Zij dienen immers vaak als voorbeeldfiguur.

De SGP beseft dat dit project meerdere jaren zal vragen om tot concrete resultaten te komen, maar is erg positief over de ingeslagen weg.