5 oktober 2021

SGP Oldebroek tegen hijsen regenboogvlag

In de raadsvergadering van 30 september, heeft de SGP zich als énige partij in de gemeenteraad van Oldebroek gekeerd tegen het hijsen van de regenboogvlag op Coming-outday en het ‘Plan van aanpak LHBTQ+’. Het hijsen van de regenboogvlag en het plan van aanpak LHBTQ+ is de uitwerking van een motie die hierover in maart 2021 is ingediend (door CU en PvdA/BPO). Toen gaf de SGP al aan geschokt te zijn door de LHBTQ+-koers van de gemeenteraad. Dit is de afgelopen raadsvergadering helaas alleen maar sterker geworden.

Vooropgesteld bij dit onderwerp, geldt voor de SGP dat LHBTQ+’ers in de gemeente Oldebroek volwaardig onderdeel (moeten) zijn van onze gemeenschap. Discriminatie en (fysiek) geweld mag niemand overkomen, ook hen niet. Ieder mens is immers intrinsiek gelijkwaardig, onze naaste en geschapen naar het beeld van God. Onze naaste liefhebben als onszelf is een Bijbelse opdracht aan ons allemaal. Dit staat voor de SGP als een paal boven water.

Echter, het hijsen van de regenboogvlag gaat veel verder. De SGP ziet de regenboog niet als symbool van ‘diversiteit’, maar als teken van Gods trouw aan de mensen. Als het college deze vlag vanwege diversiteit tóch gaat hijsen op Coming-outday, kan dit zorgen voor vervreemding en polarisatie onder Oldebroekers. Daarnaast wordt de regenboogvlag veelal geassocieerd met de ‘Pride Amsterdam’, waar ook vele LHBTQ+’ers zich absoluut niet thuis bij voelen. Het hijsen van de regenboogvlag is dus ook een uiterst slecht idee.

Als SGP dienden we een amendement in, om in plaats van de regenboogvlag, de Oldebroekse gemeentevlag te hijsen op 11 oktober, als teken van Oldebroekse eenheid en onderlinge verbondenheid. Helaas steunde geen enkele andere partij dit voorstel. De ChristenUnie suggereerde nota bene dat hiermee tegen LHBTQ+’ers wordt gezegd: 'blijf maar in de kast, we hebben liever niet je eruit komt.’ De SGP vond dit een erg ongepaste reactie.

Ook het ‘Plan van aanpak LHBTQ+’ is eenzijdig, onduidelijk en ideologisch. Onduidelijk, omdat veel termen in het plan van aanpak, ook na technische vragen, niet duidelijk worden uitgelegd. Eenzijdig, omdat het college alleen maar ideologisch uitgesproken partijen heeft gesproken die progressief zijn. Zo sprak het college met ‘Village People Harderwijk’, dat homofeesten organiseert om je ‘gay flirt skills te testen’ en te ‘kissen at your own risk’. Ook werkt het college samen met het extreem progressieve COC, dat geen ruimte duldt aan conservatieve opvattingen. In het Plan van Aanpak wordt het COC als partner genoemd om op scholen meer aandacht te geven aan dit onderwerp. Wat de SGP betreft houden we deze organisatie met hun propaganda ver bij onze kinderen vandaan.

Kortom, de SGP kan zich niet vinden in het voorstel, maar roept wel op tot het aangaan van het open gesprek. Dat kan helpen zodat iedereen zich volwaardig onderdeel voelt van onze Oldebroekse gemeenschap. Daar is het immers om te doen.

Namens de SGP-fractie,
Tom de Nooijer


Via de YouTube-link hieronder valt de gehele inbreng van de SGP bij dit onderwerp te zien.

Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=2aLBsRjteDc&t=2s