8 maart 2022

SGP op locatie in gesprek met Milieu- en Natuurvereniging Groentje

Milieu- en Natuurvereniging Groentje is een lokale vereniging die door activiteiten aandacht vraagt voor milieu en natuur. Afgelopen zaterdag was de vereniging aan de Noordsingel in Wezep de hoogstamfruitbomen aan het snoeien. De SGP heeft de vereniging daar bezocht en als blijk van waardering een taart gegeven voor bij de koffie.

De SGP waardeert de vereniging Groentje om de activiteiten die ze organiseren. Bewustwording is belangrijk bij alle inwoners. Door de activiteiten die de vereniging organiseert draagt de vereniging daar aan bij. Voorbeeld daarvan zijn de zwerfvuilacties die georganiseerd worden waardoor jongeren zich ook bewust worden van zwerfvuil. Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem wat aangepakt moet worden.

Biodiversiteit is belangrijk. Dit belang werd in het gesprek nogmaals onderstreept. De SGP heeft zich in eerdere verkiezingen hard gemaakt voor ecologisch bermbeheer. Dit is nu opgenomen in beleid maar kan zeker nog beter in de uitvoering. Een nieuw punt voor de SGP is dat ook de vormgeving van wadi’s kan bijdragen aan biodiversiteit.

Actueel punt wat benoemd werd is het aanbieden van het rapport ‘Nieuwe boomlocaties’. Dit rapport is aan de gemeenteraad aangeboden. Het rapport pleit voor meer bomen in wijken. Het sluit aan bij wat de SGP in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Wij willen een groene leefomgeving want bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid. Wij zullen hier de komende periode ook op inzetten. Niet alleen bij nieuwbouw projecten moet er aandacht zijn van voldoende groen maar ook bestaande wijken moeten opnieuw bekeken worden of er niet mogelijk meer groen in de wijk kan.

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk onderwerp voor de komende tijd. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Dat vraagt om concrete stappen. De SGP is blij met een Milieu- en Natuurvereniging Groentje in onze gemeente die dit met activiteiten in praktijk brengt.