15 februari 2022

SGP op werkbezoek bij de agrarische sector

De SGP heeft vandaag, 15 februari, een zeer leerzaam en informatief werkbezoek gehad bij de Fam. Schoonhoven in Noordeinde. Fam. Schoonhoven is een familiebedrijf die al enkele generaties agrarisch ondernemer zijn in onze gemeente. Wij hebben als SGP mogen ervaren hoe gedreven en enthousiast deze agrarische ondernemers zijn om hun passie te mogen doen. De vele regelgeving legt een grote druk op het agrarische bedrijf, dit vraagt dat er constant geschakeld moet worden denk onder andere aan fosfaat, stikstof, duurzaamheidsmaatregelen en natuurbeheer. Gelukkig mochten wij horen dat deze agrarische ondernemers hun perspectief niet zijn verloren maar kansen en ambities zien voor de toekomst om hun passie te mogen blijven uitvoeren.

Als SGP vinden wij dat regels er zijn om onze boeren en tuinders te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Boeren en tuinders verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Deze steun bestaat uit faciliteren en goed communiceren. Het is van belang dat er een soepel beleid is voor onze boeren en tuinders om zo deze voedselvoorzieners te behouden, onder andere bij het verlenen van vergunningen. Naast het ondernemen wat boeren doen staat de SGP voor zorgvuldig rentmeesterschap. God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Wij moeten daarom als goede beheerders zorgen voor de schepping. Wij hebben gemerkt dat onze boeren hierin meedenken. Zij zijn volop bezig om circulair te zijn in hun bedrijfsvoering. Er wordt uitgebreid nagedacht om duurzaam met energie en grondstoffen om te gaan. Zij zien hierin ook hun verantwoordelijkheid dat onze drang naar welvaart niet ten koste van alles door kan gaan.

Als SGP kijken we terug om een zinvol werkbezoek. We hebben uitgebreid gesproken over extensieve landbouw, natuurbeheer, stikstof, fosfaat en duurzaamheidsmaatregelen. We hebben hier veel input opgehaald om ook komende woensdag 16 februari tijdens de commissie vergadering van Ruimte en Leefomgeving de nodige vragen te kunnen stellen. Wij zullen na deze vergadering een uitgebreid bericht plaatsen hoe wij als SGP tegen de diverse onderwerpen aankijken. Wij wensen Fam. Schoonhoven nog veel arbeidsvreugde toe in het uitoefenen van hun mooie werk als voedselvoorzieners en natuurbewaarders van onze mooie gemeente.