20 maart 2018

SGP sluit meest inhoudelijke campagne af

 

De SGP Oldebroek heeft voor de komende periode tien speerpunten geformuleerd. In de afgelopen weken hebben wij elk speerpunt met een persbericht toegelicht. Nu vlak voor 21 maart sluiten wij deze inhoudelijke campagne af.

We concluderen dat we als SGP Oldebroek de meest inhoudelijke campagne gevoerd hebben. Als SGP willen we laten zien wie we zijn en wat onze ideeën zijn voor onze prachtige gemeente. U weet daarmee waar de SGP voor staat. Alle persberichten met concrete voorstelen kunt u vinden op onze site:

https://oldebroek.sgp.nl/verkiezingen/speerpunten 

Deze inhoudelijke campagne hebben we als SGP gedaan omdat wij de inhoud erg belangrijk vinden. Wij willen elke keuze die we maken kunnen motiveren. Als SGP is daarbij ons verkiezingsprogramma de leidraad voor de komende periode. Dit willen we graag toelichten aan u en concreet aangeven waar de SGP voor staat. We kunnen een elfde speerpunt toevoegen: VÓÓR INHOUD. Wij hopen dat u zich laat leiden door de inhoud van de partijen. Dat u stemt vóór zorgvuldigheid. Wij vragen uw vertrouwen op 21 maart.

Het afsluiten van onze inhoudelijke campagne betekent niet dat de SGP niet meer zichtbaar is. Wij blijven met inwoners in gesprek en zichtbaar in de samenleving. Wij vinden dat er zorgvuldig geluisterd moet worden en dat actieve betrokkenheid gewenst is. Daar kunt u ons op aanspreken. Daarnaast blijven wij inhoudelijk onze keuzes verantwoorden aan de samenleving.

Campagneteam SGP-Oldebroek