13 maart 2014

SGP staat voor zorg die nodig is

Het gemeentebestuur richt zich op de Oldebroeker samenleving en staat ten dienste van de inwoners van de gemeente. De gemeente is de overheid die het dichts bij de inwoners staat. Daardoor moet het gemeentebestuur zichtbaar in de samenleving aanwezig zijn en gekend worden. Wat de SGP betreft zoekt het bestuur de samenleving, georganiseerd of niet, op.

Door de grote verscheidenheid in de samenleving is het een taak van de overheid om en vreedzaam samenleven en veiligheid van een ieder te bevorderen. Dit door te streven naar verbindingen. Initiatieven van uit de samenleving bij elkaar brengen. Verschillen overbruggen en respect en uitwisseling tussen mensen en groepen met diverse achtergronden te stimuleren.

Alle mogelijkheden moeten worden benut om inwoners zoveel mogelijk op eigen benente (leren) gaan staan waarbij de ondergrens is dat zwakken in de samenleving die dat niet kunnen door de overheid geholpen worden. De SGP wil niet op zorg bezuinigen. De SGP staat ervoor dat de zorgvrager de zorg die nodig is krijgt. Voor mensen die niet kunnen werken is er financiële ondersteuning waarbij alle wettelijke mogelijkheden benut moeten worden. Voor mensen met een zorgbehoefte moet de gemeente regie nemen om een pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand houden.

Erik Doornwaard

Lijsttrekker SGP-Oldebroek