17 december 2018

SGP stemt in met uitwerking vrachtwagenparkeerplaats op twee locaties

 

SGP stemt in met uitwerking vrachtwagenparkeerplaats op twee locaties

Tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag is er een besluit genomen in het dossier vrachtwagenparkeerplaats. Hoewel de aanloop naar het besluit de nodige hobbels en emoties kende was het debat in de raad niet anders. In plaats van het zoeken naar een oplossing en het luisteren naar elkaars argumenten werd er in het debat meer de tegenstellingen gezocht.

De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven waarom wij mede-indieners waren van het amendement. Al in de commissievergadering van juni dit jaar hebben wij aangegeven dat de SGP een voorkeur had voor beide opties. Nu te kiezen voor de middenweg (de beide opties) heeft wel tot gevolg dat er mogelijk 20 parkeerplaatsen meer komen dan de circa 50 die destijds in de uitgangspunten zijn opgenomen. Volgens de SGP is dit te rechtvaardigen daar er voor de komende 10 jaar, gezien de huidige economische situatie, extra capaciteit nodig zal zijn wat anders een onzekerheid zou kunnen opleveren.

Dat het college de voorkeur uitsprak voor het initiatief van de lokale ondernemer op H2O is voor de SGP begrijpelijk. Tijdens de commissievergadering in november hebben we ook aangegeven dat we nogal wat vraagtekens hadden en nog steeds hebben bij het initiatief van de lokale chauffeurs. Onze zorgen werden bevestigd doordat er een partij afhaakte. Nog steeds hebben we onze zorgen. Dit hebben we in het debat ook meegegeven aan het college, met de verduidelijking van een aantal randvoorwaarden, die de toezegging heeft gedaan dit mee te nemen bij de te maken afspraken.

Er resteren nu nog twee maanden die gebruikt moeten worden om alles op papier te krijgen zoals de raad beslist heeft. Volgens ons een reële termijn om het te realiseren. De toekomst zal leren of het lukt want zoals het amendement ook afsluit, lukt het één van de initiatiefnemers niet om dit definitief rond te krijgen, dan wordt teruggevallen op het overblijvende initiatief met de eis dat deze dan de 50 parkeerplekken realiseert zoals dit in de randvoorwaarden is opgenomen.

Namens de fractie van de SGP,

Erik Doornwaard